Pro účast v soutěži kompletně vyplňte a odešlete následující registrační formulář:

Osobní údaje
Adresa
Kontakt
Info o výrobku
pravidly soutěže
zpracováním osobních údajů

Soutěžní registrací projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

Zároveň si uschovejte daňový doklad (fakturu) o zakoupení systémů větrání, chlazení nebo vytápění společnosti ATREA pro případné pozdější potvrzení nároku na výhru.

 

Stránky společnosti ATREA s. r. o.
Ochrana osobních údajů

Více informací o produktech